Velkommen hos Sands køreskole

Et par gode råd inden du vælger køreskole!
Spørg dem du kender der har taget kørekort og brug nettet. Du skal forhåbentlig kun tage dit kørekort en gang, så brug et par minutter inden du beslutter dig.

Køreuddannelsen hos Sands køreskole Randers

Det er ikke svært at vælge Sands-koreskole.dk som din køreskole Randers og omegn. Tjek vores Facebook/Instagram side og spørg gerne dine venner om deres erfaring og oplevelse med at tage deres kørekort hos Sands-koreskole.dk. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og i gode hænder sammen med din kørelærer Randers.

Book plads på det ønskede hold i god tid før holdstart

Du skal bruge et pas/kørekortfoto som skal måle 35x45mm. Fotoet må IKKE laves på en pc eller lignende, så gå i en fotoforretning og få det lavet. De ved hvordan det skal være.

Bestil tid hos lægen til en lægeattest til kørekort hurtigst muligt, da der kan være ventetid.
Det vil være en fordel at have din lægeattest med den dag du starter til teori. Dette er dog ikke et krav.

Hvis du får noget medicin fast, har diabetes, ADHD eller andre udfordringer, kan det stå beskrevet i din lægeerklæring. Det gør at din lægeerklæring bliver sendt videre til embedslægen. Ventetiden på godkendelse kan derfor forlænges med 4-8 måneder. Det kan være en fordel at aflevere lægeerklæringen i køreskolen 2-3 måneder inden du starter, så ventetiden forkortes. Er du i tvivl, så kontakt mig endelig.

Prioriter din tid, så du kan deltage i undervisningen
Afsæt tid i kalenderen til kørekort. Du skal have teori 1 gang om ugen og køre 1 gang om ugen i minimum 8 uger. Det tager normalt 2,5-4 måneder at tage sit kørekort. Hvis du er presset og ikke mentalt klar, når du får undervisning, så lærer du ikke så meget.

Sprog
Jeg underviser kun på dansk. Der er desværre ikke mulighed for at få undervisning på andre sprog end dansk hos mig. Dit dansk skal være godt nok til at følge med i teoriundervisningen, og til at modtage instruktionerne under kørsel.
Det er til enhver tid op til kørelæreren at vurdere om dit dansk, tale og forståelse, er godt nok til at fortsætte undervisningen. Hvis jeg vurderer at vi er nødt til at afslutte dit forløb, så vil du kun blive faktureret de ydelser du har modtaget.

Gennemfører du undervisningen, men alligevel vælger at ønske en teoriprøve på dit modersmål, vil der være et gebyr for bestilling af tolkeprøve på 1000 kr.

Hvad er det du betaler for?
Du køber undervisning målrettet til at lære de færdigheder, som gør det muligt for dig at bestå din teoriprøve og din køreprøve.
Du køber ingen varer, men en plads på et hold. Lidt lige som en flybillet eller en billet til Randers Regnskov.

Du skal derfor udfylde og underskrive en samtykkeerklæring om Tjenesteydelse. (findes under “Links og downloads“) og hurtigst muligt medbringe til køreskolen. Det vil være en fordel, hvis du medbringer den når du starter. Dette er dog ikke et krav. Den ligger i elevmappen, som udleveres den første teoriaften og kan afleveres senest 2. teoriaften.

Handelsbetingelser
Et par dage efter første teoriaften, vil du blive faktureret en “lovpakke” Betalingsfristen er 8 dage. Overholdes dette ikke, så stopper undervisningen.
Hvis du har behov for ekstra lektioner, vil dette blive afregnet inden køreprøven. Der er et max. skyldigt beløb på 2000 kr. Overstiges dette, så afregnes det inden undervisningen fortsætter.

Regningen vil blive udstedt til den som står på lektionsplanen. Hvis det er en anden person eller et firma som skal betale, så husk at informere om det.

Det er dig som elev, der hæfter for betalingen af de modtagne ydelser. Hvis de aftaler du har med arbejdsgiver, skoler, jobcentre osv. ikke bliver betalt, så er det dig som hæfter for de ydelser du har modtaget.
Hvis betalingsfrister ikke overholdes, vil sagen efter en påmindelse blive sendt til inkasso.

Skulle dit forløb blive afbrudt, vil jeg give dig “lovpakken” retur, minus det du har modtaget. Se gældende priser på hjemmesiden. Har jeg penge til gode vil du blive faktureret det skyldige beløb.

Alle priser står på hjemmesiden Sands-koreskole.dk Det anbefales at læse dem igennem og endelig spørge, hvis der er noget du er i tvivl om.

Betaling
Fakturaen vil blive sendt til din e-mail få dage efter du er startet. Du skal betale hele beløbet. Der er 8 dages betalingsfrist.
Der vil ikke blive aftalt køretid, hvis ikke der er betalt.
Du har dog muligheden for at få delt regningen i 2 rater. Første del af regningen betales efter 8 dage og anden del efter yderligere 30 dage.
Bemærk at ved deling af faktura vil rate 1 være tillagt et gebyr på 500 kr. Deling af faktura skal aftales med kørelæreren før udsendelse af faktura, senest på første teoriaften.

Start
Du kan tidligst starte 3 måneder før du bliver 17 år.
Når du er tilmeldt, er der ikke andet at huske på, end at møde til tiden den dag du er tilmeldt. Resten vil blive gennemgået den dag.
Alt hvad du har brug, vil du få udleveret i en elevmappe til låns (mod depositum) i køreskolen. Depositum for elevmappen (kontant 500 kr.) tilbagebetales efter endt forløb. Det vil være en fordel at betale depositum den dag du starter. Dette er dog ikke et krav.

Er du under 18 år ved holdstart?
Er du under 18 år ved holdstart, så er der nogle dokumenter (samtykkeerklæringer) som dig og dine forældre skal udfylde og underskrive. Dokumenterne kan findes under “Links og downloads“. Det vil være en fordel at medbringe de udfyldte dokumenter den dag du starter. Dette er dog ikke et krav.

Teoriundervisning
Teoriundervisningen foregår normalt enten mandag eller torsdag kl. 17.00-20.00 (tidspunktet kan i særtilfælde ændre sig efter aftale med holdet) Der undervises i afslappet stemning ved PowerPoint, video og tavle undervisning, og det er ingen hindring at være ordblind, da det hele foregår ved dialog og oplæsning.
Når du starter, er du tilknyttet et teorihold som du helst skal følge uden fravær. Det er enten 8 mandage eller 8 torsdage i træk. Der er også teori på helligdage, medmindre du får besked om andet.
Hvis du føler at du har behov for ekstra teori, så kan du frit komme til alt det teoriundervisning, du synes du har brug for. GRATIS selvfølgelig. Det kræver dog tilmelding.

For at supplere undervisningen har du mulighed for at bruge de praktiske modeller, hvis forståelsen af det mekaniske er lidt svært. Eller køre i simulator hvis det er lidt svært at styre retning, omdrejninger, gear og hastighed samtidig. Og så selvfølgelig bare fordi det er sjovt.

Fravær
Man skal ifølge loven deltage i alle lektioner, dog må man have fravær i teoriundervisningen 1 gang (4x45min). Man kan så tage den pågældende teori i selvstudie efter aftale med kørelæreren. Kan man ikke undgå flere afbrydelser i forløbet, kan man komme med på næste holdstart.
Der er også mulighed for at deltage i undervisningen hos anden køreskole. Jeg har et tæt samarbejde med 2 andre køreskoler på samme adresse, og vores undervisning ligger lidt forskudt af hinanden, så man har mulighed for at indhente den eventuelle manglende teoriaften. Dette er gratis, men skal aftales med kørelæreren.

Hvis du ikke har kontakt med køreskolen i mere end 6 måneder, så anses samarbejdet som ophørt. Det er derfor vigtigt at du giver besked hvis der er ændringer i dit liv, der gør at du har brug for en pause.

Aflevering af papirer
Jeg har ingen mulighed for at bestille teori/køreprøve til dig, før du har afleveret de krævede papirer, og borgerservice har godkendt dem. Samt betalt prøvegebyret til Færdselsstyrelsen.

Du skal derfor hurtigst muligt komme med:
– lægeerklæring
– Samtykkeerklæring for tjenesteydelse
– Forældresamtykkeerklæring (kun hvis du er under 18 år ved start). Der er 2 stk.
– Førstehjælpsbevis (max. 1 år gammelt og færdselsrelateret)

Bliver lægeattest og samtykkeerklæring afleveret senere end teoriundervisningsforløbet (8 uger) tillægges et gebyr på 500 kr.

Kørsel på vej
Man skal mindst have 16 lektioner (45 min.) på almindelig vej. Teorien og de praktiske øvelser på vejen følges ad i sværhedsgrad, sådan at hele forløbet går fra lettere til sværere øvelser. Er de lovpligtige 16 kørelektioner ikke nok til, at vi sammen føler du er klar til køreprøven, må du tilkøbe ekstra lektioner. I sidste ende er det kørelæreren, der bestemmer hvornår du er god nok.

Kørelektionerne vil blive aftalt i samarbejde med dig. Du vil indenfor rimelighed blive hentet og bragt til og fra skole, hjem osv. Næsten alle elever kan nøjes med ganske lidt fravær fra skolen pga. kørsel. De fleste lektioner vil vare 2 x 45 minutter. Nogle enkelte kun 45 minutter.

Køretimer er som udgangspunkt i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00. Og ikke alle kan køre kl. 16.00. Så køretimer vil som udgangspunkt være i skole/arbejdstiden.

Køretimer kræver energi. Sørg for at have drukket og spist. Under kørslen skal du sige til hvis der er behov for kort pause pga. stress, toilet, rygning osv. Sørg for at være soigneret og have praktisk tøj og fodtøj på.

Køretimer skal aflyses senest dagen inden. Ved sygdom hurtigst muligt. Sker det senere end det, risikerer du at blive faktureret det fulde beløb.

Banekørsel
Du skal på manøvrebane og køreteknik i dit forløb. Manøvrebanen skal være inden din 3. teoriaften. Køreteknik skal være efter sidste teoriaften og inden køreprøven. Begge baner foregår på Køreteknisk anlæg. Jomfruløkken 23, 8930 Randers NØ. Du skal selv komme derop og hjem igen, og møder selvfølgelig op i god tid. Det er dit ansvar at medbringe ansøgning og lektionsplan, medmindre andet er aftalt med kørelæreren.

Møder du ikke op til aftalt tid, eller bliver du afvist pga. manglende papirer, vil du blive faktureret det fulde beløb.

Manøvrebane
Manøvrebanen kaldes også kravlegården. Her skal du efter grundig vejledning af en instruktør lære at starte bilen, sætte i gang, standse og parkere en bil, og selv lave forskellige manøvrer på et lukket område. I vil være 3 elever på banen af gangen og i en varighed af ca. 3,5 time.

Køreteknisk kursus
Inden den praktiske prøve skal du gennemgå et kursus i køreteknik. (Glatbanen) Det er noget de fleste ser frem til, som noget spændende og sjovt. Her skal du på en lukket bane lære hvordan bilen reagerer både på tør og glat vej. Du skal gennemføre undvigemanøvrer, køreteknik, bremseteknik og glatføreteknik ved udskridninger.

Teoriprøven
Teoriprøven kan først bestilles når dine papirer er godkendt af borgerservice og gebyret til færdselsstyrelsen (1000kr.) er betalt. Forvent 2-3 ugers ventetid.

Teoriprøven foregår på Køreteknisk anlæg. Jomfruløkken 23, Randers NØ. Du skal selv komme derop og hjem igen.
HUSK ANSØGNING, LEKTIONSPLAN OG BILLEDE ID (pas, knallertkørekort) Er du under 18 år, så skal du også medbringe en udfyldt og underskrevet forældresamtykkeerklæring. Ellers kan du blive afvist og prøven dermed mistet. Teoriprøver er normalt på hverdage kl. 8.00 eller 9.30. Nogle gange også kl. 10.45 eller 14.00

Køreprøven
Køreprøven kan først bestilles når teoriprøven er bestået og førstehjælpskursus er gennemført. Forvent 2-3 ugers ventetid.

Til køreprøven skal du køre i den bil du er vant til. Køreprøven tager ca. 45 minutter hvor de 25-30 minutter er kørsel. Inden du kører vil du blive stillet 2-3 spørgsmål om bilens teknik. Øv grundigt på folderen om bilens teknik (i elevmappen) og se eventuelt video om gennemgang af bilen på nettet. Jo bedre du kan svare…jo bedre er dit indtryk af dig hos den sagkyndige.

Der vil altid blive kørt en opvarmningslektion til køreprøven. Det betyder at du indenfor rimelig afstand vil blive hentet og bragt til køreprøven. Prøvetidspunktet aftales i samarbejde med dig. Køreprøver er normalt hverdage mellem kl. 8.00 og 14.30

HUSK ANSØGNING, LEKTIONSPLAN OG BILLEDE ID (pas, knallertkørekort). Er du under 18 år, så skal du også medbringe en udfyldt og underskrevet forældresamtykkeerklæring. Ellers kan du blive afvist og prøven dermed mistet.

SMS kontakt
Mange af vores aftaler vil ske på sms. Både fordi det også er forbudt for kørelæreren at snakke i telefon under kørsel, men også fordi eleven i bilen eller teorilokalet har betalt for min opmærksomhed. Samtidig kan jeg kigge tilbage hvis der er tvivl. Jeg vil naturligvis forsøge at svare så hurtigt som muligt.
Der kan sommetider være lidt travlt…og forvent ikke svar om aftenen eller i weekenden.
Hvis du ikke lige har fået svar, så tag kontakt igen næste dag. Husk at give besked hvis du skifter nummer.

Særlige behov
Hvis der er særlige behov, så oplys det så hurtigt som muligt. Det kan være ordblindhed, angst, ADHD eller andet. Så vil jeg forsøge at hjælpe så godt jeg kan, med de muligheder vi har.

Ferie
Da jeg ligesom alle andre holder ferie en gang imellem, så kan dit forløb blive forlænget pga. ferie. Forvent dette særligt omkring skolernes vinterferie, Juleferie, sommerferie og efterårsferie.

Det er dit ansvar, og det forventer jeg af dig.

Du betaler til tiden. Ellers stopper undervisningen.
Ved afbud gives besked i god tid.
Du får hurtigst muligt afleveret de nødvendige papirer.
Du får hurtigst muligt taget dit førstehjælpskursus.
Du oplyser mig om hvis du skifter telefonnummer.
Du sørger for at komme til den nødvendige undervisning.
Du følger med i undervisningen og spørger hvis der noget du ikke forstår.

Det kan du forvente af mig.

Give dig den bedst mulige undervisning.
Gøre alt hvad jeg kan for at du består første gang.
Sørge for at det bliver husket som en positiv oplevelse.
Jeg vil være ærlig. Også i min vurdering af din evner.
Jeg vil forsøge at yde den bedst mulige service.

I tvivl, utilfreds eller bare bekymret.

Hvis der er det mindste, så tag endelig kontakt med det samme. Jeg lever af tilfredse kunder, men jeg er desværre ikke fejlfri.
Jeg vil rigtig gerne gøre det så godt som muligt, så informer mig endelig hvis du mener der er noget galt. Så vil jeg gøre alt hvad
jeg kan for at forbedre det. Der er visse regler som skal følges, men udover disse, vil jeg gøre mit bedste for at hjælpe alt hvad jeg kan.